150کا دنبال کننده اینستاگرام

[HQ]

[R120]

[1H - روز/2.5-5کا]

تعداد باقی مانده : {{translate_array('n_number','common',' ',[product.remaining])}}
رنگهای موجود
{{color.name}}
سایزهای موجود
{{size.name}}
میزان پخت
{{color.name}}
نوع
{{size.name}}

{{text}}